• Inne

    OC a pomoc drogowa – kiedy tak właściwie możesz skorzystać?

    Zabezpieczenie samochodowe OC ma obowiązek posiadać każdy z nas. To właśnie dzięki temu jesteśmy uprawnieni do tego, by poruszać się naszym samochodem po lokalnych drogach. W momencie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to jesteśmy w stanie w ten sposób zagwarantować drugiej osobie właściwe odszkodowanie. Zasada jest taka, iż odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu. Niemniej jednak może on w następnej kolejności postarać się o zwrot dewiz do właściciela polisy OC. Następuje to w momencie, kiedy nie posiadał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził krzywdę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, gdy winny wszedł w posiadanie auta…