Inne

OC a pomoc drogowa – kiedy tak właściwie możesz skorzystać?

Zabezpieczenie samochodowe OC ma obowiązek posiadać każdy z nas. To właśnie dzięki temu jesteśmy uprawnieni do tego, by poruszać się naszym samochodem po lokalnych drogach. W momencie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to jesteśmy w stanie w ten sposób zagwarantować drugiej osobie właściwe odszkodowanie. Zasada jest taka, iż odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu. Niemniej jednak może on w następnej kolejności postarać się o zwrot dewiz do właściciela polisy OC.

Następuje to w momencie, kiedy nie posiadał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził krzywdę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, gdy winny wszedł w posiadanie auta w skutek popełnienia przestępstwa. Wówczas jest on obowiązki do poniesienia takich wszystkich kosztów, które dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu.

Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego dobre rachunku, jakie on musi pokryć w danym terminie, okresie. Niekiedy dochodzi do bardziej zagmatwanych przypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy w stanie zdobyć zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w związku z tym to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie – także Pomoc Drogowa Dąbrowa Górnicza. Lecz nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma prawo ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich utraty jesteśmy w stanie na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Czasami w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Odpowiednio więc będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, też dla rannego.